Câu lạc bộ tiếng anh giao tiếp Hải Phòng NEU.vn được thiết lập nhằm mục đích tạo môi trường giả lập tiếng anh, 
giúp các thành viên tự học - duy trì - phát triển tiếng anh
Câu lạc bộ tiếng anh giao tiếp NEU Hải Phòng được kết hợp bởi sự chia sẻ phương pháp học tiếng anh từ kinh nghiệm của các MASTER - Những người có trình độ tiếng anh cao và kết hợp với việc ứng dụng công nghệ thông tin, học tiếng anh qua các VIDEO Thực tế và công nghệ Live Transcription Và F-Card giúp quá trình tự học trở nên thú vị, có thể học mọi lúc (24/7), mọi nơi, dễ dàng và thuận tiện. 
Các chương trình hoạt động trên lớp giúp tăng phản xạ tiếng anh, tự tin khi nói chuyện và trao đổi Tiếng anh 

Hoạt động Online: 24h/7 
Hoạt động Offline: 18h30 - 20h00 ( 1 Buổi/ Tuần )
Rèn luyện 33 Chủ đề Giao tiếp tiếng anh thông dụng
Phí sinh hoạt: Miễn phí 
Các thành viên sẽ được cấp tài khoản Online của NEU.vn 
https://docs.google.com/a/neu.vn/forms/d/1CJndWNb_PJVg6iRqwgu_GX1IBlj71YTo3nm9xZtrkN8/viewform

QUYỀN LỢI THÀNH VIÊN 
 Được hướng dẫn, kiểm tra phân loại và tham gia vào câu lạc bộ phù hợp với trình độ.
 Được rèn luyện trong một môi trường tiếng Anh thực sự nghiêm túc, trọng tâm và có mục tiêu cụ thể.
 Được sinh hoạt trong môi trường năng động và chuyên nghiệp, 
 Hệ thống chương trình tự học gồm 50 chủ đề thông dụng, 600 từ vựng trọng điểm, 7000 từ vựng hay dùng, các mẫu câu và ngữ pháp trọng điểm 
 Tất cả các bài học bao gồm song ngữ Anh - Việt vì vậy việc học trở nên đơn giản; 
 Áp dụng công nghệ F-Card và Live Transcription để việc tự học trở nên thú vị và nghe đúng chuẩn
 Các tài liệu biên soạn một cách logic có hệ thống giúp các thành viên có thể hiểu sâu học kỹ tại nhà, rút ngắn thời gian tự học;